• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Over ons

De verkoper is de Provincie West-Vlaanderen, met administratieve zetel:
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries

Naast de online webshop beschikt de provincie West-Vlaanderen ook over een fysieke winkel:
Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2
8000 Brugge
T 0800 20 021
[email protected]

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de webshop van de provincie West-Vlaanderen.
Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, verwijzen we door naar de webshop. Vraag nog niet beantwoord? Neem contact op met het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge, T 0800 20 021, E [email protected]

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds de Provincie West-Vlaanderen en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de webshop van de provincie West-Vlaanderen (hierna ‘de klant’ genoemd).
Door het plaatsen van een online-bestelling bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

De provincie West-Vlaanderen heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van kracht voor alle aankopen vanaf het ogenblik dat ze op de website verschijnen.

Prijzen

 • De prijzen van te betalen producten aangegeven op de website zijn in euro en inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • De prijzen van de producten kunnen altijd wijzigen.
 • Voor een bestelling via de webshop geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Koper/klant

 • De persoon/de organisatie die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de enige koper. Enkel hij/zij is gebonden tot de betaling.
 • De online-bestelling wordt door de Provincie West-Vlaanderen maar aanvaard als de gebruiker zich op een voldoende duidelijke manier heeft geïdentificeerd.
 • Door het plaatsen van een online-bestelling bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te aanvaarden die op dat moment van toepassing zijn.
 • De provincie West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om de gevraagde bestelling te weigeren, als ze redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is.

Betaling

De door personen bestelde producten worden opgestuurd na ontvangst van de betaling, die voor internetbestellingen alleen kan gebeuren met een elektronische betaalkaart.

Leveringstermijn

 • De Provincie West-Vlaanderen streeft naar een leveringstermijn van maximum 7 werkdagen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld als de termijn langer is.
 • Indien – door een voorraadtekort of door omstandigheden buiten onze wil om – producten niet kunnen geleverd worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, dan zal de Provincie West-Vlaanderen de klant hiervan op de hoogte brengen via mail. In dit geval kan de klant er voor kiezen de bestelling te annuleren. De Provincie West-Vlaanderen stort dan het door de klant reeds betaalde bedrag terug.
 • De Provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door niet (tijdig) te leveren.

Herroepingsrecht

De klant heeft vanaf de dag van levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. De klant kan dit recht uitoefenen door op eigen kosten en risico de producten terug te zenden naar de provincie West-Vlaanderen. Op voorwaarde dat de producten nog in perfecte staat zijn, wordt de oorspronkelijke bestelling van de provincie terugbetaald binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de retourzending.

Problemen/klachten i.v.m. een bestelling of een levering

 • De klant wordt geacht om eventuele problemen in verband met een bestelling of een levering, binnen een redelijke termijn te melden aan de provincie West-Vlaanderen. De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, terug te zenden of terug te brengen naar het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge.
 • Klachten worden maar aanvaard voor zover ze gemeld worden binnen de 14 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de klant heeft voorgedaan.
 • Alleen schriftelijke klachten worden aanvaard (per e-mail of per brief).
 • In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van de provincie West-Vlaanderen steeds beperkt tot de waarde van de betreffende producten.

Bewijsmiddelen

 • De klant en de provincie West-Vlaanderen aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen.
 • Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van de Provincie West-Vlaanderen door partijen worden aanvaard als bewijs.

Beperking van de aansprakelijkheid

 • De provincie West-Vlaanderen  levert grote inspanningen opdat de via de webshop ter beschikking gestelde informatie volledig en juist zou zijn. De provincie West-Vlaanderen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de webshop. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van de provincie West-Vlaanderen niet als bindend worden beschouwd.
 • Indien de klant onjuistheden zou vaststellen in de informatie die de provincie West-Vlaanderen via haar webshop ter beschikking stelt, dan kan hij/zij de provincie West-Vlaanderen contacteren [email protected]
 • De inhoud van de webshop kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.
 • De provincie West-Vlaanderen geeft geen garanties voor de goede werking van haar webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site.
 • De websites kunnen hyperlinks bevatten naar andere sites of naar pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van dergelijke links impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud. De provincie West-Vlaanderen  kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Overmacht

De Provincie West-Vlaanderen  is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert.

 • Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: stakingen, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten, verkeerd of niet-levering door de post.
 • Provincie West-Vlaanderen hoeft niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van een dergelijke situatie van overmacht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van enige betwisting omtrent de verkoopsvoorwaarden of een niet in de onderhavige voorwaarden voorziene situatie, is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van West-Vlaanderen, Afdeling Brugge, bevoegd.

Contact

Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2
8000 Brugge
T: 0800 20 021
E: [email protected]