Kanaalpark Bossuit-Kortrijk toekomstvisie


pdf

Uitgavejaar: 2018

In 2011 werd door het Provinciebestuur West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal in nauw overleg met de diverse spelers op en rond het kanaal Bossuit-Kortrijk een geïntegreerde gebiedsvisie voor het Kanaal Bossuit-Kortrijk opgemaakt. Op basis van de visie werkt de provincie aan een geïntegreerd gedragen gebiedsprogramma. De gebiedsgerichte werking Zuid-West-Vlaanderen neemt hierbij de regierol op. Het actieplan bestaat uit een waaier van acties in functie van recreatieve infrastructuur (o.a. aanleg van een aantal fietsverbindingen), versterken van natuurwaarden (bv. uitbreiding provinciedomein de Gavers), bouwen aan de link met het omliggend landschap, promotie van de regio als avontuurlijke beleefregio (www.jewildstewesten.be) ... Ontdek de gebiedsvisie in de folder.

 


Je bent misschien ook geïnteresseerd in andere producten over:

gebiedsgerichte werking over West-Vlaanderen
gratis

download
Contacteer dan het informatiecentrum Tolhuis.